Z uwagi na problemy związane z naliczeniami oraz brakiem wypłat w MAP 2, zaprzestaję polecania i promowania firmy My Advertising Pays.